14. listopada 2015 roku odbyło się kolejne szkolenie dla użytkowników Small Business i Bistro, pierwsze z dwóch, które dotyczą pracy z programem Small Business.
rzez pierwsze 5 godzin staraliśmy się przybliżyć następujące tematy:

 • Konfiguracja programu, definiowanie uprawnień.
 • Jak zabezpieczyć się przed utratą danych. Archiwizacja danych w chmurze, wypalanie kopii na DVD.
 • Wprowadzanie nowych kontrahentów – salda i płatności.
 • Generowanie raportów o zaległych płatnościach, wysyłanie upomnień.
 • Wprowadzanie nowych towarów. Import, słownik towarów.
 • Wystawianie faktur zakupu i sprzedaży w cenach netto i brutto. Import faktur z pliku.
 • Jak wystawić korektę do faktury.
 • Jak dodać własne logo i inne przydatne elementy na fakturze.
 • Dokumenty magazynowe: PZ, WZ, PW, RW, przesunięcia.
 • Kasa firmy – wystawianie KP i KW.
 • Bank firmy – automatyczne generowanie przelewów i import z banku internetowego.
 • Przykłady tworzenia zestawień sprzedaży wybranych grup towarowych.
 • Jak sprawdzić zysk firmy.
 • Jak prawidłowo wykonać inwentaryzację, jak przekazać ją do urzędu skarbowego.
 • Drukowanie etykiet / przywieszek / cenówek.
 • Eksport danych z dowolnej tabeli do Excela i innych programów.
 • Jak automatycznie wygenerować zamówienie do dostawców.
 • Wersja sieciowa, terminal.

Pozostałe 3 godziny to czas na pytania użytkowników.

Pełna oferta szkoleń znajduje się w zakładce „Szkolenia” lub pod adresem:
http://baltek.pl/szkolenia/

Szkolenie dla użytkowników Symplex Small Business – listopad 2015