Szkolenie Bistro Symplex

Szkolenie Bistro dla użytkowników programu Symplex Bistro (jednodniowe)

Szkolenie trwa 8 godzin i obejmuje tematyką konfigurację i wskazówki dotyczące pracy w programie gastronomicznym Bistro firmy Symplex.

Szczegółowy harmonogram – szkolenie Bistro:

  • Fast food
  • Definiowanie produktów
  • Restauracja
  • Operatorzy i ich uprawnienia
  • Definiowanie sali
  • Pizzeria
  • Dostawy na wynos

W trakcie szkolenia każdy użytkownik przy własnym stanowisku komputerowym po krótkim wprowadzeniu wykonuje zadania zlecone przez trenerów, odpowiadamy także na pytania użytkowników – część szkolenia jest przeznaczona na omówienie i rozwiązanie problemów, z którymi spotkali się użytkownicy.
Poza samą obsługą programu omówione zostaną także zagadnienia dotyczące pracy z urządzeniami peryferyjnymi, systemy autoryzacji.