Wtyczka nazywa się tspr_tzak_fakt_zbiorcza

Wtyczka pozwala na wygenerowanie faktury zbiorczej w cenach zakupu na podstawie sprzedaży z wybranego okresu.
W menu Raporty->Wyciągi->Sprzedaż wyciąg z dokumentów należy wypełnić raport za jakiś okres (np. za ostatni miesiąc).
Po wciśnięciu klawisza F4 mamy do wyboru zakres dat, rodzaje dokumentów, wybrane magazyny i grupy.
tsp_zak_fakt_zbiorcza_01

Po wybraniu opcji F12 OK wybieramy jeszcze zakres szczegółowości raportu. Jeśli chcemy, aby pozycje były zsumowane po symbolach, nie zaznaczamy żadnych informacji dotyczących dokumentu (data, nr, typ dokumentu). Jedynie symbol, ceny, nazwę, jednostkę i stawkę vat towaru:
tsp_zak_fakt_zbiorcza_02

Po wypełnieniu raportu wciskamy kombinację klawiszy CTRL-W.
Wtyczka wygeneruje plik w formiacie Symplex EDI, który będzie można wczytać jako fakturę w innym programie Small Business.

Plik zapisuje się na serwerze programu Small Business pod nazwą: tspr_zak_fakt_zbiorcza.txt
tsp_zak_fakt_zbiorcza_03

Ceny towarów zapisują się jako ceny zakupu. W przypadku, gdy nie można ustalić ceny wg kolejki FIFO (sprzedaż na minus), wtyczka spróbuje pobrać ostatnie ceny zakupu wpisane w magazynie. Jeśli i ich nie będzie (np. wpis ręczny), to zostaną pobrane ceny sprzedaży.

Wczytanie pliku jako faktury sprzedaży: Miesiące->Eksport import danych->Import Symplex EDI

Wczytanie pliku jako faktury zakupu: Tabele->Zakup->Faktury zakupu->F12 Import Small Business 2

Wczytanie pliku jako zamówienia zakupu: Tabele->Zakup->Zamówienia od dostawców->F12 Import Small Business 2