Wtyczka stany_na_innych_filiach pozwala na podgląd stanów towarowych na innych sklepach.

W przypadku, gdy chcemy sprawdzić dostępność tego samego towaru w innym programie Small Business (warunkiem jest posiadanie tego samego kodu kreskowego), można skorzystać z tej właśnie wtyczki.

Stany towarowe z każdego ze sklepów są eksportowane do bazy MySQL.

Na klawisz F11 w opcji wystaw, CTRL-F9 w magazynie można wyświetlić stany tego towaru w innych placówkach.

W przypadku, gdy klient chciałby zakupić towar, którego u nas już nie ma (np. parę butów w innym rozmiarze), możemy przekazać mu informację, gdzie ten towar jest dostępny. W zależności od organizacji firmy można wówczas ściągnąć ten towar do naszego sklepu, albo klient samodzielnie uda się do innej placówki.

Wtyczka pozwala również na integrację stanów towarowych programu Small Business z innymi systemami zewnętrznymi, mogącymi odczytywać dane bezpośrednio z bazy MySQL.

Aby zainstalować wtyczkę, należy najpierw pobrać i zainstalować sterownik bazy danych do systemu Windows.

Pobierz sterownik ODBC dla systemów Windows 32bit:

http://symplex.eu/mysql

Pobierz sterownik ODBC dla systemów Windows 64bit:

http://symplex.eu/mysql64

Musimy również założyć bazę MySQL. Zwykle jeżeli posiadamy własną stronę WWW, to również świadczy ona inne usługi hostingowe, w tym możliwość założenia kilku baz danych. Po założeniu bazy powinniśmy mieć następujące parametry dostępowe:

– host

– nazwa bazy

– użytkownik

– hasło

UWAGA! Niektóre firmy hostingowe ze względu na politykę bezpieczeństwa nie pozwalają na dostęp do bazy z zewnątrz – taka baza działa wówczas tylko z usługami na stronie WWW i nie nadaje się do komunikacji z tą wtyczką.

Po założeniu bazy należy stworzyć w niej potrzebną strukturę – odpowiednie tabele i pola. Najwygodniej jest skorzystać z narzędzia phpMyAdmin – można w tym narzędziu wczytać plik skryptu zakładającego od razu całą bazę.

Pobierz plik skryptu bazy danych:

Stany.ZIP

Następnie należy wyłączyć Small Business. Pobrać i uruchomić instalator wtyczki:

stany_na_innych_filiach.exe

Po zainstalowaniu wtyczki w menu pojawi się nowa opcja:

Inne->Eksport stanów towarowych do bazy

Po jednokrotnym wywołaniu tej opcji w katalogu programu Small Business powinien pojawić się plik stany_na_innych_filiach.ini

W tym pliku należy dopisać kilka parametrów konfiguracyjnych:

[Sklep]

IdFirmy=NIP bez kresek

NazwaSklepu=Każdy ze sklepów musi mieć inną nazwę, np. miejscowość ulica lub dział

Magazyny=1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 (ustawiamy, które magazyny mają być synchronizowane)

[Baza]

SerwerSQL=host_sql

NazwaBazyDanychSQL=nazwa_bazy

NazwaUzytkownikaSQL=nazwa_uzytkownika

HasloSQL=haslo_bazy

PortSQL=3306

WersjaBazyDanychSQL=1

 

Po ustawieniu tych opcji program powinien zacząć prawidłowo komunikować się z bazą danych. Można dodać zadanie cyklicznego eksportu ilości do harmonogramu (zadanie opcja z menu).